Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Szűrés
Szerző(k) 
Ár
1 260 Ft - 24 735 Ft
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Dialóg Campus Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >D-F >Dialóg Campus Kiadó

Sorrend:

-15%
A JOGI SZABÁLYOZÁS HATÁSVIZSGÁLATA

Szerzők: Kovácsy Zsombor, Orbán Krisztián

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

Mi történik az új jogszabály hatálybalépésekor? Milyen változásokat eredményeznek a normák a társadalomban, a gazdaságban, a környezetben, az emberek egészségében? A fenti kérdések egyre pontosabban megválaszolhatók: a szabályok következményeinek előrejelzése, illetve utólagos vizsgálata a tudomány módszereivel ma már széleskörűen lehetséges. Az intuitív módon megvalósuló jogalkotás helyébe így meglévő tudásunk rendszerezésével és új ismeretek megszerzésével tervszerű szabályozás léphet. A tankönyv segítséget nyújt a szabályozással foglalkozó szakemberek számára a hatásvizsgálatra vonatkozó, nemzetközi szinten is korszerű ismeretek elsajátításához, továbbá használható módszertani keretet kínál bármilyen terv, döntés, projekt átfogó hatásvizsgálatának elvégzéséhez.

 
4 790 Ft
Akció: 4 070 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
A RÓMAI JOG ALAPFOGALMAI - Elfogyott

Szerzők: Csoknya Tünde, Jusztinger János, Pókecz Kovács Attila

Dialóg Campus Kiadó, 2016

 

A római jog alapfogalmai című kötet elsősorban a mindennapi munkájukban igényességre törekvő gyakorló jogászok kézikönyveként készült. A praxisból kiinduló, absztrakt, ­elvont normák által csupán kevéssé korlátozott antik jogfejlesztési technika ugyanis a pragmatizmusáról és a konkrét jogviták feloldására fókuszáló tömör stílusáról közismert jogtudós-jog olyan szilárd fogalmi bázisát alakította ki, mely méltán vált a modern magánjog dogmatikai rendszerének megalapozójává.

 
1 980 Ft
MINDEN, AMIT AZ IRATKEZELÉSRŐL TUDNI KELL - Elfogyott

Az elektronikus irat- és dokumentumkezelés elmélete és gyakorlata a magyar közigazgatásban

Szerkesztette: Varga László

Dialóg Campus Kiadó, 2016

 

Hogyan feleljünk meg a jogszabályoknak?

Mik azok a SZEÜSZ-ök, és milyen előnyökkel jár az alkalmazásuk?

Mi a különbség a digitális és az elektronikus aláírás között?

Mikor javasolt a vonalkódos digitalizálás használata?

Mire kell figyelnem egy iratkezelő rendszer bevezetésénél?

 

Válaszok a nap mint nap előforduló, gyakorlati iratkezelési kérdésekre.

 
6 590 Ft
ALAPFOGALMAK A RÓMAI MAGÁNJOG KÖRÉBŐL - Elfogyott

Szerző: Pókecz Kovács Attila

Dialóg Campus Kiadó, 2014

 

A Publicationes Cathedrae Iuris Romani Quinqueecclesiensis című sorozat alapítóinak szándéka szerint e kiadvány keretében kaphatnak helyet mind a római jog hatékony oktatásának eszközéül szolgáló didaktikus művek, mind az elért kutatási eredmények bemutatását célzó tudományos közlemények. A második számként megjelenő „Alapfogalmak a római magánjog köréből” című kötet – a korábbihoz hasonlóan – továbbra is elsősorban a tanulmányaikat megkezdő, a római jog institúcióit elsajátítani kívánó joghallgatókhoz szól. A római magánjog alapfogalmainak a bemutatásával – a pécsi jogi karon jelenleg használatos Benedek–Pókecz tankönyv szerkezetét követve – mindenekelőtt az egyes, a tananyag részét képező jogintézmények pontos tartalmának meghatározását célozza. A mű korántsem törekedhet teljességre, nem tekinthető önálló tankönyvnek, ahogy római jogi alapfogalmak széles körét bemutató enciklopédikus feldolgozásnak sem.

 
1 480 Ft
  ISZLÁM KALIFÁTUS A 21. SZÁZADBAN (?) AZ ÁLLAMI HATÉKONYSÁG KÉRDÉSEI A KÖZEL-KELETEN ÉS AFRIKÁBAN - Elfogyott

Szerző: Bordás Mária

Dialóg Campus Kiadó, 2015

 

A könyv arra keresi a választ, hogy az iszlám államok fejlődésük során milyen jellegzetes vonásokat mutattak, és hogy napjainkban az iszlám táptalaja-e a terrorizmus terjedésének. Az iszlám fundamentalizmus terjedése alapjaiban veszélyezteti az egyik alapvető állami feladat, a biztonság érvényesíthetőségét. A radikális iszlám szoros összefüggésben áll a globális terrorizmussal, valamint azoknak a fundamentalista iszlám államoknak a létrejöttével, amelyekben a politikai erőszak, és az autoritás dominál.

 
4 980 Ft
CSALÁDJOG. Az új Ptk. alapján (2015) - Elfogyott

A kézirat lezárása: 2015. július 31.

Szerző: Reiderné Bánki Erika

Dialóg Campus Kiadó, 2015

 

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

 
4 380 Ft
ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK - Elfogyott

Szerző: Ferencz Jácint

Dialóg Campus Kiadó, 2015

 

A mű célja, hogy az atipikus munkaviszonyokat ne csupán a munkajog tükrében mutassa be, hanem egyfajta komplex megközelítésben tárgyalja azokat. Az atipikus munkaviszonyok létrejötte és növekvő népszerűsége ugyanis nem magyarázható csupán a jog eszköztárával, annak megértéséhez látnunk kell a mögötte zajló társadalmi, gazdasági és politikai folyamatokat is. A mű bevezető részében, a munkaviszonyok vizsgálata alatt más tudományterületeken (szociológia, közgazdaságtan, politikatudomány) elért eredmények kerültek bemutatásra.

 
2 980 Ft
ELSŐ LÉPÉSEK A MŰVÉSZETEK FELÉ II. - Elfogyott

Szerző: Gyöngy Kinga

Dialóg Campus Kiadó, 2015

 

Az ének-zenei nevelés lehetőségei kisgyermekkorban

A művészetek sokrétű világa a legkisebbek előtt is nyitva áll, ha felkészült nevelők kalauzolják őket. Az Első lépések a művészetek felé két kötete e pedagógiai-vezetői feladatra segít felkészülni. Míg az első kötet a vizuális és irodalmi-anyanyelvi nevelést tárgyalta, e második a kisgyermekkori ének-zenei nevelés lehetőségeit veszi számba, hogy mindig a gyermekek fejlettségéhez és személyiségéhez illő művészeti impulzusokat tudjunk kínálni. A művészeti nevelés szakmai tudást és tudatosságot kíván a gyerekeket nevelő felnőttől, különösen igaz ez a zenei készségek fejlesztése esetén. E könyv a kisgyermekek közt használható hangszerek ismertetésétől a kottaolvasás megtanításán át a zenei anyag összegyujtéséig támogatja a pedagógusi munkát.

 
5 980 Ft
  A KRIMINALISZTIKA TENDENCIÁI. A BŰNÜGYI NYOMOZÁS MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE - Elfogyott

Szerző: Fenyvesi Csaba

Dialóg Campus Kiadó, 2014

 

Ez idáig a kriminalisztikáról mint egyetemes ténytudományról és annak legfőbb elveiről nem született áttekintő, koncentrált elméleti monográfia hazánkban. A nyomozás múltját, jelenét és jövőjét is elemző kötet bemutatja, részletesen elemzi és széleskörűen vizsgálja a bűnügyi múltkutatás (felderítés) történeti mérföldköveit, kontinentális (kriminalisztikai) és angolszász (forenzikus) fogalmi rendszerét, tudományági kapcsolódásait, krimináltechnikai és taktikai monografikus feldolgozottságát, piramis modelljét, alapelveit, nemzetközi tendenciáit, a ténykutatók hibázásait és azok lehetséges következményeit, valamint a dinamikusan fejlődő tudományterület jövőjét, fejlődési lehetőségeit és kihívásait.

 
4 980 Ft
-15%
  MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG - Jelenleg nem rendelhető

 

A kötet lezárásának időpontja: 2013. szeptember 1.

 

Szerzők: Ember Alex Frigyes, Hajdú József, Kun Attila, Lajkó Dóra, Rózs Molnár Krisztina, Waldmann Gábor

Dialóg Campus Kiadó, 2013            

 

Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat.

 

A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

 
4 980 Ft
Akció: 4 235 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
HATÓSÁGI JOGALKALMAZÁS A KÖZIGAZGATÁSBAN - Elfogyott

Szerzők: Ivancsics Imre, Fábián Adrián

Dialóg Campus Kiadó, 2013

 

A hatósági jogalkalmazás a közigazgatás egyik legjellemzőbb tevékenységi fajtája. Ez a könyv ennek a területnek azt az ismeretanyagát tartalmazza, amelynek az elsajátítása az egyetemi jogász és igazgatási képzésekben elvárt. A közigazgatási hatósági eljárás és a szabálysértési eljárás bemutatása tehát a képzések követelményeihez igazodik, különös tekintettel az egyes jogintézmények fogalmára, funkcióira.

 
3 980 Ft
A KOCKÁTÓL AZ AKTIG - Elfogyott

(újrakiadás)

Szerző: Szalai Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2013

 

"Szalai Zoltán könyvének felépítése egyszerű, világos, könnyen áttekinthető. Munkája első részében elméleti kérdéseket is érint. Michelangelonak a rajz fontosságáról közölt pár mondata időszerű ma is. Azután a szerző megismerteti a kezdő festőnövendéket a különböző rajzeszközökkel, s az anyagok lehetőségeivel is. A rajzolás iránt érdeklődők haszonnal forgathatják Szalai Zoltán kézikönyvét."

(Barcsay Jenő)

 
3 480 Ft
  NYELVSZABADSÁG. EGY EGYETEMES ELISMERÉSRE VÁRÓ EGYETEMES EMBERI JOG - Elfogyott

Szerző: Andrássy György

Dialóg Campus Kiadó, 2013

 

Ez a könyv arról szól, hogy minden embernek joga van egy ma még csak kevéssé ismert és kevéssé elismert szabadsághoz, a nyelvszabadsághoz, s hogy ez a szabadság éppen olyan emberi jog, mint például a vallásszabadság; a különbség csupán annyi, hogy míg a vallásszabadság régtől fogva ismert és elismert, addig a nyelvszabadság szélesebb körű felismerése és elismerése még várat magára. A szerző mindezt főként az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából kiindulva igazolja: bemutatja, hogy a nyelvszabadság és a nyelvszabadság definíciója levezethető a Nyilatkozatból, de kibontható a Nyilatkozat szövegezési munkálatait megörökítő jegyzőkönyvekből, előkészítő anyagokból is. Ha azonban a Nyilatkozatból és a Nyilatkozat előkészítő anyagaiból az következik, hogy a nyelvszabadság is emberi jog, akkor ezt az ENSZ-nek ki is kellene mondania, hiszen Alapokmányában elkötelezte magát valamennyi emberi jog tiszteletben tartására. A nyelvszabadság elismerésének legésszerűbb módja a szerző szerint a Nyilatkozat kiegészítése lenne; a könyv egy ilyen kiegészítés-tervezettel zárul.

 
5 980 Ft
HÍRES MAGYAR PERBESZÉDEK - Elfogyott

Szerkesztette: Tóth Mihály

Dialóg Campus Kiadó, 2013

 

Különös, hogy vád- és védőbeszéd-gyűjtemény Magyarországon lassan több emberöltő óta nem jelent meg. Pedig nagy tanulságul szolgálhatnak a gyakorló szakembereknek, de a joghallgatóknak is szakmájuk jeles képviselőinek bírósági fellépései. Jelen kötetünkben ezért a közelmúlt néhány perbeszédét teszi közkinccsé a szerkesztő. Olvashatjuk a fogalommá (800 milliós „mértékegységgé”) vált tanácsadó-asszony és társai híres-hírhedt sikerdíjas ügyének néhány perbeszédét, aztán itt van a pártfinanszírozási (vagy annak álcázott?) ügy vádbeszéde, felelevenítjük a kecskeméti maffia-pert, a bankcsődök kezdeteit, megidézzük az akkoriban az évszázad bűntényének nevezett festménylopási ügyet, vagy az immár örök mementóvá változni kezdő móri mészárlás körülményeit. Tanulságosak egyes annak idején nagy visszhangot kiváltó rablási vagy ölési ügyekben elmondott záróbeszédek is.

 

 
4 980 Ft
BORJOGI ALAPISMERETEK - Elfogyott

Szerző: Prónay Bence

Dialóg Campus Kiadó, 2011

 

A könyv a borjog alapvető közösségi és hazai szabályait dolgozza fel kézikönyvszerűen. A könyv szerkezete a vonatkozó fogyasztóvédelmi alapokra épül és a bor elkészítésének folyamatához kötődő szabályokat veszi sorra a szőlőültetvénytől a bor forgalmazásáig. A könyv elsődleges célja, hogy olvasói rendszerében lássák az alkalmazandó borjogi szabályokat, valamint, hogy könnyen értelmezhető és kezelhető kézikönyvként segítse a borászok munkáját, ismeretterjesztőként szolgáljon a tanulni vágyók számára.

 
3 480 Ft
  AZ ÜGYVÉDI KAMARÁK MEGSZÜLETÉSE MAGYARORSZÁGON - Elfogyott

Szerző: Korsósné Delacasse Krisztina

Dialóg Campus Kiadó, 2012

 

...a törvényszékek czélszerű elrendezése s kellő, és a szabadság szellemében szerkesztett törvényszéki eljárás a polgári szabadság egyik talpköve; az ezen tárggyal foglalkodó törvényhozásnak pedig, úgy szólván, zárkövét képezi az ügyvédi állapotnak szerkezete" – írja Tóth Lőrinc 1848-ban az ügyvédség helyzetét taglaló röpiratában. Nemcsak nála, hanem más korabeli szerzőknél is fellelhető az a gondolat, amely az alkotmányos szabadság eszméjét és az ügyvédi kar megbecsültségét, valamint rendezett viszonyait egymással párhuzamba állítja. A korszerű elképzelések, különösen az igazságszolgáltatás rendszerének megújítása összekapcsolódtak azzal az elvárással, hogy a korábbi dicstelen állapotokat felszámolva az ügyvédséget a testületi szellemnek megfelelően alakítsák át és megteremtsék önálló szervezeti kereteit is. A szabadságharc bukásával viszont csak a kiegyezést követő időszakban kerülhetett sor a hivatás fenti igényeknek megfelelő, átfogó reformjára, amelynek legjelentősebb újítása az ügyvédi kamarák megszervezése volt. A széleskörű autonómiával, ezen belül fegyelmi jogkörrel is felruházott kamarák létrejöttéhez vezető okokat, körülményeket elemzi, az ügyvédi rendtartásról szóló 1874:XXXIV. tc. megszületésének útját mutatja be a szerző.

 
2 980 Ft
  ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI JOG (AZ ALAPTÖRVÉNY RENDSZERÉBEN) - Elfogyott

Utánnyomás

Szerzők: Patyi András, Varga Zs. András

Dialóg Campus Kiadó, 2012      

      

A közigazgatási jog - még ha változik is - egységes egész. Általános tanai, amint a testnek a csontok, stabilitást biztosítanak és megismerhetővé teszik. Belső állandósága ellenére máshogy látja a jegyző, az ombudsman munkatársa, az ügyész, a bíró, az alkotmánybírósági tanácsos és a kutató. Mindegyikük tapasztalata értékes, mert valóságos. Ez a kötet annyiban nyújt sajátos, immár az Alaptörvény rendszerére épülő leírást, hogy mindezeket a szempontokat megjeleníti. A szerzők megközelítései közel két évtizedes gyakorlaton és még hosszabb érdeklődésen nyugszanak. A kötet mégsem megközelítések gyűjteménye, hanem következetes munka. A szintézist az egyetemi oktató azon kötelezettsége biztosítja, hogy világos és érthető leírást adjon. A leírást két egyetem oktatóinak és hallgatóinak tizenhat szemeszteren át érkező visszajelzései hangolták finomra. Ezért bízunk abban, hogy a kötetet tan- és szakkönyvként is eredménnyel forgatja az érdeklődő és értő Olvasó.

 
4 680 Ft
VÁLOGATOTT EURÓPAI ÖNKORMÁNYZATI MODELLEK - Elfogyott

Szerzők: Fábián Adrián, Bencsik András, Rixer Ádám

Dialóg Campus Kiadó, 2012

 

A jog-összehasonlítás ma már nem csak a közigazgatás-tudomány egyik fontos területe, hanem az egyetemi oktatásban is alapvető jelentőségűvé vált, esetünkben a jogászképzésben és a közigazgatási mesterképzésben is. A közigazgatási mesterképzésben a jog-összehasonlításon alapuló önkormányzati modellek című (kötelező) tantárgy egyúttal záróvizsga tárgy is. E kiadvány megismerteti a hallgatót, az érdeklődőt a főbb európai önkormányzati rendszerekkel, illetve a kialakuló, új törvényi szabályozáson alapuló magyar önkormányzati struktúra alapjaival.

 
3 280 Ft
KÖZIGAZGATÁSI JOG. KÜLÖNÖS RÉSZ I. - Elfogyott

Szerző: Bencsik András

Dialóg Campus Kiadó, 2014

 

A közigazgatási jog oktatásának – nem csupán Magyarországon – egyik legérzékenyebb és megnyugtatóan meg nem oldott problémája a különös rész témaköre. Ennek egyik oka, hogy a közigazgatási jog különös részének anyaga „mérhetetlenül hatalmas” és erősen változékony. Napjaink tananyagíróinak munkáját nehezíti az ágazati politikák kidolgozatlansága, illetve instabilitása, mivel a gyorsan változó szakpolitika az alaposan kidolgozott fejlesztési és működési elvek rendszerének a kimunkálását megnehezíti. Tankönyvünkben arra törekszünk, hogy – a hatályos joganyag feldolgozása révén – a közigazgatási jog különös részének leglényegesebb témakörei közül az ún. gazdasági közigazgatás egyes területeit, a humán szolgáltatások igazgatását, valamint a fontosabb állami alapnyilvántartások tárgykörét szisztematikus rendben vizsgáljuk, elősegítve ezzel a közigazgatási jog oktatását, valamint az érdeklődők ismereteinek gyarapítását.

 
4 280 Ft
  RINGATÓ - ÉNEKELJÜNK ÉS JÁTSSZUNK A LEGKISEBBEKKEL! - Elfogyott

Új kiadás, új fotókkal

Szerző: Gállné Gróh Ilona

Dialóg Campus Kiadó, 2012

 

Gállné Gróh Ilona: Ringató - Énekeljünk és játsszunk a legkisebbekkel!A közös éneklés és játék életre szóló élmény kisgyereknek és felnőtteknek egyaránt! Több mint 100 dal, mondóka, ölbeli játék, hangutánzó mese egy könyvben CD-melléklettel.

 

"Énekeljünk és játsszunk a legkisebbekkel!" - szól a könyv alcíme. A Ringató-foglalkozások élményeiből született ez a könyv, amely felnőtteknek íródott: szülőknek, nagyszülőknek, gondozónéniknek, óvónéniknek.

 

Bőséges gyűjtemény; mindenki talál benne kedvére valót. Belekerült néhány olyan magyar népdal is, amit szívesen énekeltünk a foglalkozásokon az anyukákkal, de talán van, aki azt gondolja: nahát, ez nem gyerekdal! Mégis itt van, mert szerettük, mert szép, mert jó ezeket is elénekelni."

 

CD-segédanyaggal a daltanuláshoz!

 
3 980 Ft
AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA - Elfogyott

Kézirat lezárva: 2015. február 1.

Szerzők: Szalayné Sándor Erzsébet, Mohay Ágoston, Karoliny Eszter, Komanovics Adrienne, Pánovics Attila

Dialóg Campus kiadó, 2015

 

Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

 
4 980 Ft
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA I. - Elfogyott

Szerkesztette: Beluszky Pál

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

A Kárpát-medence közép-európai sajátosságokkal jellemezhető társadalma több ízben kísérelte meg a felzárkózást Nyugat-Európához. Reményteljes próbálkozásnak ígérkezett a rendi államberendezkedés és társadalom felszámolása után (1848), a polgári berendezkedés kiépítésével egyidőben végrehajtott modernizáció: a dualizmus korának (1867-1918) végére, a századfordulón - kb. 20 ezer km hosszúságú vasúthálózat kiépítése nyomán - megteremtődött a Kárpát-medence gazdasági egysége, kezdetét vette a modern urbanizáció, Budapest az ország politikai-gazdasági-kulturális fővárosává, modern nagyvárossá vált. Az agrárkonjunktúra hatására a mezőgazdasági termelés is a fejlődés motorjává vált, de a századfordulóra már az ipari kor előörsei is feltűntek a Kárpát-medencében. Lezajlott a népesedési folyamatok forradalma, kirajzolódtak a modern, integráns Magyarország (Kárpát-medence) körvonalai; e folyamatokat, annak a 20. század elejére kialakult földrajzi vetületét kívánja e könyv bemutatni, abban az állapotában, mielőtt a történelem viharai véget vetettek volna e kísérletnek.

 
6 980 Ft
A NORDIC WALKING VARÁZSA - Elfogyott

Szerző: Galambos László

Dialóg Campus Kiadó, 2009

 

A modern társadalomban életünk folyamán igen magas stresszhatás ér bennünket. Környezeti változások, a család és a munka közötti egyensúly megtartása, a rohanó életmód stb. mind-mind elbizonytalanítják életünket és megbontják az egészséges életvitel harmóniáját.
Ezeknek az új kihívásoknak az egyetlen orvossága a mozgás. A mozgás, amely legyen formálisan egyszerű, gyorsan megtanulható és mindenütt mindenkor korlátok nélkül végezhető; legyen minden életkorban gyakorolható, és a terhelés a gyengétől egészen a teljes intenzív edzésig terjedhessen, minden izomcsoportot átmozgasson, valamint egy időben erősítse az állóképességet és fejlessze az ügyességet. Ugyancsak lényeges, hogy a kalóriaégetés kiemelkedő szerepet kapjon. A szabadban eltöltött idő és a természetélvezet ideális energiafelvételt, valamint teljes mértékű kikapcsolódást jelent.
Ez az egészséges mozgás a nordic walking, amelyet ajánlok mindenki számára.

 
2 690 Ft
A GÁZTECHNIKA ALAPJAI - Elfogyott

Szerkesztette: Cerbe, Günther

Dialóg Campus Kiadó, 2006

 

A gáztechnikának ez az alapvető szakkönyve a gázipar átalakulását és fejlődését követve teljesen átdolgozott formában 1999-ben már 5. kiadásban jelent meg. A szakkönyv jól érthető és szemléletes módon tárgyalja a gáztechnika teljes területét, így a gázok kitermelésének és gyártásának, a gázok tüzeléstechnikai jellemzőinek és égésének, a gázok szállításának, elosztásának, valamint a gázkészülékeknek és a gázfelhasználásnak a kérdéseit. A szerzők külön fejezeteket szenteltek a gázipari marketingek, az égéstermékek emisszióinak és imisszióinak, továbbá a biztonságtechnikának.

A könyv az ábrák, diagramok, táblázatok és kidolgozott számpéldák gazdag gyűjteménye révén is nélkülözhetetlen szakkönyve, illetve tankönyve lehet a gázipar területén dolgozó valamennyi szakembernek, továbbá az ezen a téren tanulmányokat folytató főiskolai és egyetemi hallgatóknak. A szakkönyv egyes fejezeteit az adott szakterület legkiválóbb németországi elméleti és gyakorlati szakemberei írták, így a németországi műszaki egyetemek és főiskolák professzorai, valamint a gázszolgáltató vállaltok kiemelkedő szakemberei.

 
8 590 Ft
A DRÁMAMODELLEK ÉS A MAI DRÁMA - Elfogyott

Szerző: Bécsy Tamás

Dialóg Campus Kiadó, 2001

 

A szerző a könyvében a drámai műnem sajátosságait vizsgálja. A drámairodalom történetét áttekintve három drámamodellt különböztet meg: a konfliktusos drámát, a középpontos és a kétszintes drámát. Rámutat arra, hogy a nem konfliktus a drámai műnem fő specifikuma, hanem a szituáció és az ebből kiinduló cselekmény. A szerző állítását 45 dráma elemzésén keresztül igazolja. Szól a négyezer éves óegyiptomi Koronázási drámáról, az európai középkor misztériumdrámáiról. Elméletében ezek is valódi drámának minősülnek, akárcsak a sokáig előadhatatlannak tartott könyvdráma. Kifejti, hogy Ibsen fellépésétől kezdve eltűnnek az ún. konfliktusos drámák, és helyükbe a középpontos és kétszintű drámák lépnek. Ez utóbbi modellnek jellemzőit a 20. századi drámai művek elemzésén keresztül tárja fel.
Az először 1974-ben kiadott mű ma már a magyar irodalom- és színháztudomány klasszikus munkája. Értékére jellemző, hogy jelen újrakiadása mindenben megegyezik az eredetivel, Bécsy professzor mindössze egy nagyobb terjedelmű tanulmányt fűzött a kötet végére, elemezve az elmúlt évtizedek eredményeit.

 
3 480 Ft
EGYETEMES MŰVÉSZETTÖRTÉNET 1945-1980 - Elfogyott

Szerző: Aknai Tamás

Dialóg Campus Kiadó, 2001

 

Az egyetemes művészettörténet jelzett korszakát (1945-1980) tankönyvekből nem lehet elsajátítani, mert nincsenek. A könyv kiadása tehát a magyar művelődés és felsőoktatás történetében is korszakos fontosságú volna, hiszen az első kísérlet arra, hogy globális felmérés alapján megformált rendszerezésben jelenjen meg a modern kor utolsó szakaszának művészet- és építészettörténete. Az a korszak - aminek festői, szobrászati és építészeti műveit a tankönyv számba veszi - a források megnevezése szerint az ún. késői modernség korszaka. A műalkotás termelt luxuscikk lett, melynek egyedisége piacszerűen hozza létre a kulturális érték új koncepcióját.

 
6 980 Ft
A KÉK BOLYGÓ. BEVEZETÉS AZ ÖKOLÓGIÁBA - Elfogyott

Szerző: Josef H. Reichholf

Dialóg Campus Kiadó, 2010

 

Biológiai rendszerünk csaknem tökéletes módon kapcsolja össze és integrálja a természet valamennyi alkotóelemét és folyamatát. Josef H. Reichholf könyvében bemutatja ezeket a változatos összefüggéseket és elénk tárja, mennyire érzékenyen reagál ez a rendszer a külső hatásokra.

A kötet a Tudományok Kiskönyvtára sorozat 11. darabja. A sorozat kötetei érdekes, mindennapos kérdésekre adnak választ érthető, könnyed stílusban, de mindenekelőtt: tudományos megalapozottsággal.

 

 

 
1 980 Ft
MAGYARORSZÁG GAZDASÁGTÖRTÉNETE 1700-2000 - Elfogyott

Szerző: Kaposi Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2002

 

A könyv több hazai, valamint határon túli egyetem és főiskola kötelező tananyaga. A szerző a magyar gazdaságtörténet utolsó 300 évének legfontosabb folyamatait vizsgálja. Bemutatja a 18. századi tradicionális agrárgazdaság és ipar modelljét. Rámutat az 1780-as évektől folyamatosan erősödő piaci folyamatokra, valamint a hazai gazdaságnak a reformkorban felgyorsuló modernizációs elképzeléseire. Kiemelt fontosságú a Monarchia agár-ipari munkamegosztási rendszerében működő modell bemutatása. Részletesen olvashatunk a dualizmus kori gazdasági növekedés ágazatairól (közlekedés, pénzügyek,ipar, mezőgazdaság), valamint az ahhoz kapcsolódó társadalmi és településszerkezeti átalakulásról. Ezt követően kerül sora trianoni szerződés következményeinek, valamint a két világháború közötti gazdasági struktúrának az elemzésére. Fontos fejezete a műnek a (szocialista) tervgazdasági korszak negyven évének leírása. A munkát közgazdászok, történészek, egyetemisták és középiskolások egyaránt haszonnal forgathatják.

 
5 980 Ft
AZ IDEGRENDSZER ÖSSZEHASONLÍTÓ MORFOLÓGIÁJA - Elfogyott

Szerzők: Csoknya Mária, Hámori József

Dialóg Campus Kiadó, 1998

 

A könyv magas szakmai színvonalon mutatja be az összehasonlító neuroanatómia kérdéseit az egysejtűektől a gerincesekig. A filogenetikai tárgyalásmód, a komparatív vonatkozások kellő megvilágítása és részletes tárgyalása, valamint a nagyszámú és kiváló ábraanyag nemcsak egységes szemléletet ad, de nagymértékben segíti az anyag megértését is.
Az idegrendszer összehasonlító morfológiája tankönyv és kézikönyv egyben, így nemcsak a felsőoktatásban részt vevők - biológia szakos egyetemi, főiskolai hallgatók, komparatív vonatkozásai miatt az orvostanhallgatók - forgathatják haszonnal, hanem a középiskolai tanárok önképzéséhez és továbbképzéséhez is ajánlható. Alapműnek számít a pszichológusképzésben, a nővérképzésben, a laborasszisztensi oktatásban, a kutató- és orvosbiológus-képzésben is.

 
2 780 Ft
  MAGYAR POLGÁRI JOG - KÖTELMI JOG (KÜLÖNÖS RÉSZ) - Elfogyott

Átdolgozott, bővített kiadás

Szerzők: Nochta Tibor, Kovács Bálint, Nemessányi Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2008

 

Ez a tankönyv a szerzők korábbi művének jelentősen átdolgozott, bővített kiadása. A szerzőket a mű újraírása során két cél vezette. Egyrészt nagyobb hangsúlyt kívántak helyezni a tételes jogi szabályok gyakorlati érvényesülésének bemutatására. Ezért számos újabb eseti döntés elemzésére, illetve a közelmúltban született polgári jogegységi határozatok részletes ismertetésére is sor kerül. Másrészt szembesülniük kellett azzal a ténnyel, hogy az új Polgári Törvénykönyv küszöbön álló hatálybalépése valamennyi magyar jogász számára a kötelmi jog különös részének (is) az újratanulását igényli. Jelen könyv ezért a jelenleg hatályos szabályokat „tükör”-szerűen összeveti az új Ptk. tervezetének vonatkozó rendelkezéseivel.

 
4 880 Ft
NEMZETKÖZI JOG I. - ÁLTALÁNOS RÉSZ - Elfogyott

Szerző: Bruhács János

Dialóg Campus Kiadó, 2008

 

A „Nemzetközi jog” című tankönyv I. kötete a nemzetközi jog olyan általános kérdéseivel (jogalkotás, jogalkalmazás, a nemzetközi jog és az Európajog, valamint a nemzeti jogrendszerek viszonya, nemzetközi felelősség, a viták rendezése) foglalkozik, melyek a nemzetközi jog különböző területeinek megismeréséhez szükséges alapokat jelentik. Ez utóbbiakat a II. kötet tartalmazza. Ezenkívül bemutatja a nemzetközi jog és tudományának történetét.

 
5 480 Ft
MUNKAJOGI JOGSZABÁLYOK - Elfogyott

Szerző: Bankó Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

A könyv azzal a céllal készült, hogy a munkajoggal foglalkozóknak, a tárgyat tanulóknak egy széleskörű, ugyanakkor jól áttekinthető, könnyen kezelhető jogszabálygyűjteményt nyújtson.
A kötet az ún. munka magánjogának, a privátszféra munkajogának jogszabályait foglalja össze, nem terjed ki jelen válogatás terjedelmi okokból a közalkalmazottak és köztisztviselők jogviszonyára vonatkozó szabályok ismertetésére. Ahogy a tartalomjegyzékből kitűnik, a Munka Törvénykönyve mellett a munkaviszonnyal kapcsolatba hozható törvények és rendeletek, a foglalkoztatással kapcsolatos törvények és rendeletek, valamint a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának állásfoglalásai egyaránt megtalálhatóak a gyűjteményben.
A szerkesztőket az ösztönözte a kiadvány elkészítésére, hogy nagyon kevés az olyan tárgyban megjelent jogszabálygyűjtemény, mely jelen kötethez hasonló teljességgel tartalmazná a hatályos munkajogi szabályokat. Véleményünk az, hogy a számítógépes jogtárak korában sem csökkent az igény arra, hogy jól használható jogszabálygyűjtemények legyenek a mindennapi munka és tanulás során a jogalkalmazó, tanuló kezében.
Reményeink szerint a könyv haszonnal forgatható gyakorlati szakemberek által és az oktatásban, tanulásban, segítséget nyújt a munkajogi jogszabályok közti eligazodásban is.

 
1 680 Ft
VEZETÉSI MÓDSZERTAN - Elfogyott

Szerző: Horváth Imre

Dialóg Campus Kiadó, 2006

 

Ez a könyv a vezetővé válás módszereinek ismertetésére törekszik. További célja ismereteik bővítését lehetővé tenni azon gazdasági, társadalmi és politikai vezetőknek, akik a növekvő követelmények ismeretében a jövőben is sikeresek kívánnak maradni. Bemutatja a vezetés eredményességét elősegítő főbb módozatokat. Gazdag történelmi és társadalmi példatár illusztrálásával hozzásegít az egyéni érvényesülés lehetőségeinek értéséhez, felismeréséhez és megvalósításához. Nyíltan tárgyalja a karrier építésének rejtett és titkolt összefüggéseit.

 
5 480 Ft
KÖZMENEDZSMENT - Elfogyott

Szerző: Horváth M. Tamás

Dialóg Campus Kiadó, 2010

 

Van-e verseny a közszektoron belül? No és az üzleti szféra, lát magának való perspektívát a társadalmilag közösen szervezett feladatok megoldásában? De még mennyire! A közmenedzsment az üzleti megoldások alkalmazása a közfeladatok ellátásának biztosítása során. A hagyományos kormányzati feladatok egy része áthelyeződik a magán- és a közhasznú szerveződések tevékenységi körébe. A megmaradó, amúgy továbbra sem csekély állami szerepek ezzel a folyamattal összhangban, jelentős mértékben átalakulnak. A projektmenedzsment, a térségszervezés, a közbeszerzés, a hivatalok és intézmények minőségbiztosítása, az emberi erőforrás-menedzsment a közszektorban, a teljesítménymérés és sok más egyéb - olyan fogalmak mind, amelyek mentén újrarendeződik a közfeladatok megszervezésének sok fontos összefüggése.

 
5 980 Ft
KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZÉS- ÉS VEZETÉSTAN - Elfogyott

Átdolgozott, bővített kiadás

Szerző: Horváth Imre

Dialóg Campus Kiadó, 1999

 

A szerző a szervezés- és vezetéstudomány modern ismereteit alkalmazza a jogászi, közigazgatási (önkormányzati) pályára.
Főbb témakörei: A szervezés kapcsolódásai (vezetés, igazgatás, jog, informatika) - Szervezéstudomány és irányzatai - A szervezet (fogalma, struktúrája, felépítése) - A közigazgatás szervezése (szervezési elvek, a közigazgatás struktúrája, átszervezés) - Információ, kommunikáció, informatika a szervezetben - Nyilvántartás a szervezetben, közigazgatásban - Vezetés a közigazgatási szervezetben - Döntés (fajtái, követelményei, hatáskörei, fázisai, kockázata, a döntéshozók felelőssége) a közigazgatási szervezetben - A személyiség szerepe (testületi döntések, felelősség, végrehajtás, ellenőrzés) a közigazgatási döntésmechanizmusban - A közigazgatási (önkormányzati) szervezés feszültségei.
Jelen kötet a mű átdolgozott, bővített kiadása.

 
5 480 Ft
HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE - Elfogyott

Szerző: Horváth M. Tamás

Dialóg Campus Kiadó, 2002

 

A kormányzásban egyre nagyobb szerepet kap a feladatok menedzselése. Ez azt jelenti, hogy a közszolgáltatások biztosítására szóló megbízások ellátójaként az állam mellett előtérbe kerülnek a magántársaságok, a közintézetek, a nonprofit szervezetek, az egyházi karitatív intézmények. A regionális kormányzati szintek alapegységei a közfeladatok "plurális" megszervezésének, a helyi önkormányzatok pedig e legkülönbözőbb szervezési megoldások tárházai világszerte. Az üzleti életben szokásos szempontok megjelenése az ő gyakorlatukban magában foglalja az újfajta problémakezelést. A kötet az önkormányzatok példáján bemutatja a menedzser-orientációjú közigazgatás modelljeit. Részletesen kitér a közüzemi, illetőleg a humán szolgáltatások megszervezésének problémáira, és a tipikusan alkalmazott gyakorlati technikákra. A könyv egyaránt ajánlható hallgatóknak, önkormányzati és önkormányzatokkal foglalkozó politikusoknak, köztisztviselőknek.

 
4 280 Ft
ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI JOG - Elfogyott

Szerzők: Patyi András, Varga Zs. András

Dialóg Campus Kiadó, 2009

 

A közigazgatás – még ha változik is – egységes egész. Általános tanai, amint a testnek a csontok, stabilitást biztosítanak és megismerhetővé teszik. Belső állandósága ellenére máshogy látja a jegyző, az ombudsman munkatársa, az ügyész, a bíró, az alkotmánybírósági tanácsos, és a kutató. Mindegyikük tapasztalata értékes, mert valóságos. Ez a kötet annyiban nyújt sajátos leírást, hogy mindezeket a szempontokat megjeleníti. A szerzők – néha találkozó, néha elváló – életútja folytán megközelítéseik másfél évtizedes gyakorlaton és még hosszabb érdeklődésen nyugszanak. A kötet mégsem megközelítések gyűjteménye, hanem következetes munka. A szintézist az oktató kötelezettsége biztosítja, hogy világos és érthető leírást adjon. A leírást két egyetem oktatóinak, és hallgatóinak tíz szemeszteren át érkező visszajelzései hangolták finomra. Ezért bízunk abban, hogy a kötetet tan- és szakkönyvként is eredménnyel forgatja az érdeklődő és értő Olvasó.

 
4 680 Ft
  A KÖZIGAZGATÁSI JOG ALKOTMÁNYOS MEGHATÁROZOTTSÁGA - Elfogyott

Szerző: Varga Zs. András

Dialóg Campus Kiadó, 2010

 

A német közjogi irodalom alapvetése szerint a közigazgatási jog lényegét tekintve konkretizált alkotmányjog, az angolszász jogi gondolkodás pedig a két jogágat teljesen soha nem választotta szét. A kötetnek, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, alapvető célja ennek a nyugat-európai módszernek az alkalmazása, így elsősorban a magyar közigazgatási jog, másodsorban a központi államigazgatási szervezet alkotmányjogi kötődésének következetes bemutatása. Ebből a megközelítésből ered a munka másik meghatározó gondolata, a közigazgatás kontrollmechnizmusainak, ezen belül kiemelt hangsúllyal a jogalkalmazási típusú alternatív kontrolleszközök leírása.

 
2 380 Ft
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSJOG - Elfogyott

Szerkesztette: Patyi András

Dialóg Campus Kiadó, 2009

 

Ez a könyv (mely a 2007-ben megjelent Közigazgatási jog II. címet viselő kötet aktualizált és jelentősen átdolgozott változata) a közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó általános szabályokat dolgozza fel, a 2009. október 1-jétől hatályos jogállapot alapján. A kötet azonban nem egy Ket.-kommentár. Elsődleges célja, hogy felsőoktatási tankönyvként szolgáljon mindazok számára, akik joghallgatóként vagy igazgatási szakos hallgatóként ismerkednek a tárggyal. Emellett azonban minden gyakorlati és elméleti szakember számára hasznos eszközként kívánja bemutatni a közigazgatási jog e leggyakrabban alkalmazott területét.

 
5 980 Ft
KÖZIGAZGATÁS-ELMÉLET - Elfogyott

Második kiadás

Szerző: Fábián Adrián

Dialóg Campus Kiadó, 2011

 

A közigazgatás szervezete, működése, valamint a rá vonatkozó joganyag tudományos igényű vizsgálata több mint kétszáz éves múltra tekint vissza. Eleinte még a közigazgatás meghatározása is komoly fejtörést okozott. E bő két évszázad alatt viszont nem csak a közigazgatás, hanem a közigazgatásról való gondolkodás is átalakult, és világossá vált többek között, hogy a közigazgatás nem azonos a közigazgatási joggal, annál sokkal nagyobb, bonyolultabb, szerteágazóbb terület. Bizonyos – olykor vitatott – elméleti alapok pedig fokozatosan kialakultak, megszilárdultak, amelyek mára tulajdonképpen a közigazgatás-tudomány magját képezik. Egyértelművé vált, hogy ennek a tudományos magnak az ismerete nélkül a közigazgatást nem lehet megfelelő módon sem megismerni, sem oktatni, de még megszervezni sem. Könyvemben arra törekszem, hogy szintetizáljam a közigazgatás-tudomány rendszerét, eredményeit, dogmatikáját, történetét, ezzel elősegítve a modern közigazgatás rendszerének, folyamatainak a megértését.

 
2 980 Ft
A GAZDASÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA II. - Elfogyott

Kézirat lezárva: 2015. június 1.

Szerző: Nochta Tibor

Dialóg Campus Kiadó, 2015

 

A könyv első kötete.

 

A polgári jognak egyik legfontosabb területe ma a kereskedelmi – gazdasági magánjog. A gazdasági-kereskedelmi élethez szorosan kötődő e joganyag jelentős részét a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) tartalmazza (társasági jog, fogyasztóvédelmi magánjog, értékpapírokra irányadó általános szabályok, a dologi jogi normák, az üzleti tartalmú szerződések stb.) de a kódex mellett köszönhetően az igen erős közjogi és eljárási jogi hatásoknak, külön törvényi szabályozásban lelhető fel a cégjog, csődjog, az egyéni vállalkozás és egyéni cégekre irányadó jog, a versenyjog, a közbeszerzések joga stb. A gazdaságra vonatkozó e sokarcú jogi rezsim alapvető szabályainak ismerete a jogi szakvizsgakövetelmény nélkülözhetetlen eleme kell legyen.

 
5 980 Ft
A gazdaság jogi szabályozása I. Jogi szakvizsga segédkönyvek.

A kézirat lezárva: 2015. június 1.

Szerző: Nochta Tibor

Dialóg Campus Kiadó, 2015

 

A könyv második kötete.

 

A polgári jognak egyik legfontosabb területe ma a kereskedelmi – gazdasági magánjog. A gazdasági-kereskedelmi élethez szorosan kötődő e joganyag jelentős részét a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) tartalmazza (társasági jog, fogyasztóvédelmi magánjog, értékpapírokra irányadó általános szabályok, a dologi jogi normák, az üzleti tartalmú szerződések stb.) de a kódex mellett köszönhetően az igen erős közjogi és eljárási jogi hatásoknak, külön törvényi szabályozásban lelhető fel a cégjog, csődjog, az egyéni vállalkozás és egyéni cégekre irányadó jog, a versenyjog, a közbeszerzések joga stb. A gazdaságra vonatkozó e sokarcú jogi rezsim alapvető szabályainak ismerete a jogi szakvizsgakövetelmény nélkülözhetetlen eleme kell legyen.

 
4 980 Ft
BÜNTETŐJOG I. - Elfogyott

Hetedik, hatályosított kiadás

A kézirat lezárva: 2016. január 1.

Szerző: Balogh Ágnes

Dialóg Campus Kiadó, 2016

 

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

 
4 980 Ft
JOG- ÉS ÁLLAMBÖLCSELET - Elfogyott

Szerző: Visegrády Antal

Dialóg Campus Kiadó, 2003

 

A jog- és állambölcselet főbb témakörei az alábbiak:
a) az állam és a jog keletkezésének, fejlődésének, társadalmi meghatározottságának kérdései, a politikai rendszer ebben játszott szerepe (genetikus problémák),
b) Az állam és a jog fogalma,
c) Az állam és a jog belső szerkezete és egymáshoz való viszonya (strukturális problémák),
d) Az állam és a jog társadalmi hatásának, funkcióinak kérdése (funkcionális problémák),
e) Az állam és a jog helyessége (axiológiai problémák),
f) Az állammal és a joggal foglalkozó gondolkodás történetének kérdései, beleértve napjaink jellemző elméleti felfogásait is,
g) Az állam- és jogtudományok, illetve az állam és a jog kutatásának tudományelméleti és módszertani kérdései, középpontban az állam- és jogelmélet tudományelméleti kérdéseivel.

 
5 980 Ft
CSŐDJOG - A MAGYAR CSŐDJOG KÉZIKÖNYVE - Elfogyott

Szerző: Juhász László

Dialóg Campus Kiadó, 2003

 

A könyvesboltokban számtalan csődjoggal vagy annak valamely részterületével (felszámolás, végelszámolás) foglalkozó szakkönyv kapható, amelyek különböző aspektusból dolgozzák fel a csődjog szabályait. Ezeknek a szakkönyveknek a közös jellemzőjük, hogy a választott témával, teljes részletességgel foglalkoznak, s a műveknek a címzettjei a csődjoggal napi kapcsolatban álló felszámolók, bírák, ügyvédek. Hiányzik a palettából egy olyan csődjogi könyv, amely röviden, tömören és mégis komplexen tartalmazza a csődjog szabályait. A csődjogi ismeretek ma már hozzátartoznak az általános jogi műveltséghez. Azok az ügyvédek, ügyészek, bírák, rendőrök, akik nem kifejezetten csődjogi kérdésekkel foglalkoznak, sokszor találkoznak olyan magánjogi illetve büntetőjogi problémával, amelynek a megoldásához csődjogi ismeretekre van szükségük. Nekik szól ez a kézikönyv, amely közérthető formában áttekintést ad a jogterület legfontosabb kérdéseiről.

 
3 980 Ft
CSALÁDJOGI ÉS GYERMEKJOGI JOGSZABÁLYOK - Elfogyott

Szerző: Somfai Balázs

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

Előszó
A családi kapcsolatok és a gyermeki jogok védelme az utóbbi évtizedekben világszerte az érdeklődés középpontjába kerültek.
A család jogi védelme szempontjából nem csak a családjogi szabályozás kap szerepet, ugyanis nagy számban található más jogághoz tartozó joganyag is közöttük. Jelentős a családi magatartások büntetőjogi védelme, a családoknak nyújtott támogatások pedig számos közigazgatási szabályon át valósulnak meg. A családvédelem polgári eljárásjogi eszköztára egyre jobban előmozdítja a konfliktusok békés rendezésének a lehetőségét is.
A családjog hagyományosan mind az európai, mind a magyar jogban a magánjoggal szoros kapcsolatban áll, ugyanakkor a magyar családjog számos közhatósági aktust ír elő, így a közhatósági jelleget mutató örökbefogadási, gyámsági szabályoknál is, amelyek, a gyermek-szülő kapcsolat mintájára épülnek fel.

 
1 980 Ft
  EINFÜHRUNG IN DAS UNGARISCHE STRAFVERFAHRENSRECHT - Elfogyott

Szerzők: Herke Csongor, Hautzinger Zoltán, Mészáros Bence, Nagy Mariann

Dialóg Campus Kiadó, 2008

 

Diese Publikation ist ein Leitfaden zum ungarischen Strafprozessrecht, wobei die gegewärtige Rechtslage im Mittelpunkt steht. Das Buch kann sowohl für Forscher, die sich für die rechtlichen Bestimmungen und Lösungen fremder Rechtssysteme interessieren, als auch für alle anderen, die sich aus verschiedenen Gründen über das ungarische Strafprozessrecht informieren möchten, nützlich sein. Mit dem vorliegenden Überblick sollen unter Aufzeigung der Etappen und der Erkenntnisse seiner Vorgeschichte das System, die Prinzipien und die Institutionen des geltenden ungarischen Strafverfahrensrechts dargestellt werden. Dieser beschränkt sich im Rahmen des zur Verfügung stehenden relativ geringen Umfangs auf das Wesentliche. Zudem sollte der Leser die folgenden Erklärungen nur als Grundriss, als aktuelle Situationsanalyse des sich ständig ändernden, mitunter im Kreuzfeuer der Diskussionen stehenden Rechtsgebietes betrachten.

 

 
4 768 Ft
BÜNTETŐ JOGSZABÁLYOK - Nem kapható!

Szerkesztette: Dr. Herke Csongor

Dialóg Campus Kiadó, 2003

 

A Büntetőjogi jogszabályok gyűjteménye a legfontosabb - a jogászi gyakorlatban, a kollokviumon, záróvizsgán és szakvizsgán egyaránt használható - törvényeket, rendeleteket és határozatokat tartalmazza.

 
1 280 Ft
BIZONYÍTÉKOK A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN - Elfogyott

Szerző: Tremmel Flórián

Dialóg Campus Kiadó, 2006 (utánnyomás: 2012)

 

A Bizonyítékok a büntetőeljárásban c. monográfia nemcsak a bűnügyi bizonyítási elmélet és gyakorlat alapfogalmait elemzi és fejleszti tovább, hanem tudományosan megalapozott válaszokat kísérel adni olyan régi és új kihívásokra, mint a közvetett bizonyítékokkal - a szakértők közreműködése esetén - avagy a "tudományos bizonyítékokkal" (mikroindiciumokkal) való bizonyítás nehézségei, buktatói, illetve -lenyűgöző - analógiái és távlatai. Nem kerüli el az olyan lényeges kérdéseket sem, mint például a jogellenes bizonyítékok vagy a titkos bizonyítékok felhasználhatósága.

 
3 980 Ft
AZ ÓSZÖVETSÉGTŐL A PINK FLOYDIG - Elfogyott

Szerző: Tóth Mihály

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

Bevezető tanácsok a könyv használatához

Ez a jogesetgyűjtemény az 1998-ban megjelent hasonló könyvem jócskán kibővített és átdolgozott változata. A korábbi szerkesztési elveken azonban nem változtattam.
Rendhagyó gyűjteményről van szó, nem csak tartalma miatt, hanem azért is, mert a manapság ritkaságszámba menő jogesettáraktól eltérően olvashatók benne megoldási vázlatok is, remélem, olykor meghagyva azért az önálló, s a "hivatalostól" esetleg el is térhető megoldás örömét. Sokszor bizony magam is csak utólag töprengek el egy korábban helyesnek vélt megfejtés lehetséges alternatíváin.
A gyűjtemény nem csak a Btk. különös részét érinti, olykor elkerülhetetlen volt általános részi problémák megemlítése is. Természetesen nem a büntető törvénykönyv rendszerét és szakasz-számait követtem (ha ezt tettem volna, szinte tálcán kínálnám a megoldást), a kétszáz jogeset tehát teljesen véletlenszerűen követi egymást, a törvény legkülönbözőbb részeihez, fejezeteihez kapcsolódva.

 
3 980 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.